Share

Day: July 16, 1894

Day: July 16, 1894

Palóczország közbiztonsága

Egri Újság – Hevesmegye északi részét, az erdőkoszorus hegy-völgyes palócz-országot közbiztonság tekintetében korántsem lehetne mintául választani. Az ott lakó szegény, jámbor palócznép kedélyét nagyon sokszor felizgatják a körében sűrűn előforduló lopások s ama körülmény, hogy a tettesek a legtöbbször »ismeretlenek« s azok is maradnak — örökre. Hogy miért van ez igy? Könnyű rá a felelet: […]

read more

Az elkallódott malaczok

Egri Újság – A bátori erdőben — mint tudósitónk írja — Fodor István által őrizett sertés nyájból 12 darab, mintegy 170 frt értéket képviselő sertés elveszett és pedig Tomanóczi Béla kárára 5 drb., Póta Károly kárára 2 drb., Répási János és Berecz József kárára 1 — 1 drb. s a kondás kárára 3 drb. Hogy […]

read more