Share

Palóczország közbiztonsága

Palóczország közbiztonsága

Palóczország közbiztonsága

Egri Újság – Hevesmegye északi részét, az erdőkoszorus hegy-völgyes palócz-országot közbiztonság tekintetében korántsem lehetne mintául választani.

Az ott lakó szegény, jámbor palócznép kedélyét nagyon sokszor felizgatják a körében sűrűn előforduló lopások s ama körülmény, hogy a tettesek a legtöbbször »ismeretlenek« s azok is maradnak — örökre. Hogy miért van ez igy? Könnyű rá a felelet: nincs kellő számú csendőr ezen a vidéken s igy a felügyelet nagyon is gyönge lábon áll. Az egész felvidéket csak két csendőrörs, az egri és a pétervásári látják el közbiztonsági szolgálatokkal, ezek pedig egymástól 30 kilométernyi távolságban vannak s a megye legészakibb fekvésű községétől Szilvástól, az egri Örs 28, a pétervásári pedig 30 kilométernyi távolságra van. Csoda-e tehát, hogy annyi bűntény történik s marad felderittetlenül ezen a nagy földterületen? Mindenesetre igen kívánatos lenne, ha a központon, például Bátorban még egy csendőrőrs állíttatnék fel, azt a jó palóczok igen megérdemelnék és megköszönnék.

Kép: Fortepan / Kővári Brigitta

Share post: