Megosztás

Halott ember a bakon

Halott ember a bakon

Halott ember a bakon

Ficzere Vince 48 éves hevesbátori földmívest mint híres nagyivót ismerték a szomszédos falvak lakói. Eleinte bort ivott, egy este néha öt litert is, de másfél évvel ezelőtt a pálinkához pártolt, mert a bort túlságosan gyengének találta.

Ficzere, ha mulatni kezdett, először a feleségét zavarta el a háztól és a szerencsétlen asszony ilyen esetekben három-négy napig sem mert visszamenni. Ficzeréné legutóbb vasárnap este menekült el a szülői házhoz, mert ura mihelyt két liter pálinkát látott az asztalon, ismét az ajtó felé mutatott. Ficzere Vince pedig mulatni kezdett.

Átvirrasztotta az éjszakát, ivott és dalolt a rendes ütemben, majd reggel felé aludni tért. Nem sokáig élvezte a nyugalmat: egy kocsi állt meg a háza előtt és két legény hétfőn estére lakodalomba hívta. Ficzere Vince el is ment, nagyon jól érezte magát, sokat táncolt és másnap reggel magára vállalta a tarnaleleszi cigánybanda hazaszállítását. Mikor megindult a szekér, a cigányok újból rázendítettek, a lovak pedig a legnagyobb rendben poroszkáltak a göröngyös úton a kitűzött cél felé.

Szűcs község előtt az egyik cigány úgy látta, hogy Ficzere elaludt a bakon, de a gyeplőt továbbra is a kezében szorongatta. Senkisem gondolta, hogy kocsisuk örökre elaludt és a halottas-kocsi haladt tovább.

A hegedűkből sírt a nóta:

Halvány sárgarózsa,
ha tudnál beszélni,
Elmondanád azt, hogy
nem érdemes élni…

Amikor Tarnaleleszre ért a társaság és Ficzerét leemelték a bakról, érezték, hogy a test kihűlt és meredt, — Ficzere Vince halott. Az orvosi vizsgálat a halál okát alkoholmérgezésben állapította meg.

A szörnyű eseményről sokat beszélnek a környék lakói és mindjobban belátják, hogy a szeszesital rabjai közül senkisem kerülheti el szégyenletes és rettentő sorsát.

A kép forrása: Fortepan / Fortepan

Megosztás: