Megosztás

Hevesbátor községben ezer hívőt bérmált meg vasárnap dr. Szmrecsányi Lajos egri érsek

Hevesbátor községben ezer hívőt bérmált meg vasárnap dr. Szmrecsányi Lajos egri érsek

Egri Újság – Vasárnap a hevesbátori templomban mintegy ezer hívőnek adta fel a bérmálás szentségét dr. Szmrecsányi Lajos egri érsek. A bérmálandók Hevesbátor, Hevesaranyos és Egerbocs községekből gyűltek össze a bátori templomba, amelyet nemrég restauráltatok hatalmas költséggel az egri főkáptalan.

A pétervásárai járás és a községek vezetői fényes fogadtatásban részesítették az érsek-főpásztort. A járás határán Miklőssy Aladár, a pétervásárai járás föszolgabirája, Bátor község szélén pedig a díszes diadalkapu előtt Parentézy Jenő körjegyző Hevesbátor, Hevesaranyos és Egerbocs községek képviselőtestületének élén fogadta és üdvözölte az egyházfejedelmet, akit Wagner földbirtokos vezetésével lovasbandérium kisért a parochiáig. Az egri főkáptalant, mint kegyuraságot, Ridárcsik Imre pápai prelátus, prépost-kanonok képviselte a főpásztor fogadtatásánál és a bérmálás egyházi ünnepségén. Az érsekfőpásztort Egerből vitéz Subik Károly apát, tb. kanonok, érseki irodaigazgató és Frindt Jenő érseki titkár kisérték bérmaútján.

Hevesbátor, szeptember 26.

Kép: FORTEPAN / Rosta László

Megosztás: