Megosztás

Bátor és a betyárok

Bátor és a betyárok

Bátor és a betyárok

Az 1830-as években Bátorban fogták el Jáger Jóska bandáját.

„A nyomozás nagy körültekintéssel indult meg. Kiszely István megegyezett az egri főszolgabíróval, hogy az üldözés folyamán Heves megyében nem egyenruhát, hanem polgári ruhát visel majd pandúraival. A bravúros nyomozás sommás beszámolója Borsod megye közgyűlési jegyzőkönyvében megmaradt. A komisszárius négy borsodi tizedessel és a Heves megyei pandúrok segítségével a diósgyőri daramalom támadóit mind elfogta. Nevezetesen Tálas másként Jáger József tibolddaróci, Molnár másként Kenyhetz Mihály újhelyi (Zemplén m.), Vaklakó másként Medve igazabban pedig Szakó Ferenc és Medve Bera István sikátori (Gömörm.), Frantzia másként Begyerő János hevesi lakosokat, rablókai és gyilkosokat, valamint a híres gonosztevő Czudar Ferentzet. (A társai által megölt rabló kilétéről nem találtunk említést.) A diósgyőri rablás után nevezettek Hangony, Velkenye, Uraj és Csíz erdeiben lappangtak, majd Bots és Bátor községekben szálltak meg. Kiszely István komisszárius itt lepte meg őket és innen vitte be az egész bandát a miskolci megyeházára.”

(…)

„A szentpéteri főszolgabíró bejelentette a megyének, hogy 1829-ben Ivanics István tapolcsányi molnárt Jáger József és társai verték meg és rabolták ki. Heves megye tudatta, hogy Bátor községből Jáger és társai 23 sertést hajtottak el. Egy sertést adtak a botsi bírónak, az ottani mészáros pedig tíz forintért több darabot vett meg tőlük és szállást is adott nekik. Jáger szívesebben tevékenykedett Heves megyében, mint Borsodban, mert ott kevesebb családi kapcsolata volt, kevesebben ismerték fel hamis passusa alatt. A tapolcsányi molnártól pulykákat lopott, melyeket Bots helységben a kántornál tartózkodó szabóval két pisztolyért cserélt el. Csizmákat is lopott Heves megyében, melyeket Rizsik Rozinak és Berta Katának adott. Bujdosásában Kis Péter és Kovács András néven hamis passusokat használt. 1832. január havában Okolitsányi Ferenctől és Kiszely Istvántól sertéseket hajtott el, melyek orgazdái bátori lakosok voltak. Csobolyós másként Takács Mihály, Ipacs Gergely, Jancsi nevű kácsi kanász is Jáger bandájához tartozott.”

In: Borsodi levéltári évkönyv 4. (Miskolc, 1981) Dömötör Sándor: A „kegyetlen betyárvilág” és Jáger Jóska balladája

Kép: Megzavart betyárok / metsző: Morelli Gusztáv, illusztrátor: Greguss Imre

Megosztás: