Share

Palócok a Mátra és a Bükk vidékén

Palócok a Mátra és a Bükk vidékén

Palócok a Mátra és a Bükk vidékén

Hevesi Szemle – Bakó Ferenc: Palócok a Mátra és a Bükk vidékén című írásában Palócföld törökös jellegéről is ír – megemlítve Bátort.

“Henkey Gyula és Kalmár Sándor dolgozata némiképpen pótolja a hiányzó írásos forrásokat a Heves megyei palóc nyelvjárást beszélő lakosság eredetét, korai történetét illetően. Megállapítják, hogy egyes, zártabb településeken a lakosság embertani jellemzői nagyobb mértékben töröikös jellegűek, mint a honfoglaló magyar sírok csontvázain. Ez a megfigyelés igazolja Anonymus tudósítását, miszerint ezt a tájat a honfoglalókkal együtt érkező, törökös megjelenésű és nyelvű kabarok szállták meg. Mindez nem zárja ki azt a lehetőséget sem, hogy az Árpád-korban egyéb törökös, „kumán” néptöredék telepedett itt meg, erre azonban legfeljebb bizonyos földrajzi nevek utalnak (Maiklár, Tárkány, Bátor).”

Fotó: Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége

Share post: