Share

Árvízvédelem Bátorban

Árvízvédelem Bátorban

Árvízvédelem Bátorban

Kékes Online – Nemrég fejezték be Bátorban az Aranyos- és a Laskó patak medrének kotrását, a partszakaszok rendbetételét. A munkálatokról Bodolai Márkot, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Egri Szakaszmérnökségének vezetőjét kérdeztük.

2020 nyarán extrém mennyiségű csapadék – egy napon közel 100 mm – hullott Bátorban, s az azt megelőző évben is volt egy hasonló alkalom, amikor rengeteg eső esett rövid idő alatt, veszélyeztetve az ingatlanokat, kerteket. Villámárvizek esetén hatalmas szerepe van a védelemben annak, hogy a településen átfolyó patakok medre milyen állapotban van, el tudja-e vezetni a lezúduló esővizet. Az említett bátori patakok az elmúlt időszakban feliszapolódtak, környezetüket benőtte a gaz, ezért ezt a szerepüket már csak korlátozottan tudták betölteni. Amikor Pallagi Alfréd polgármester a villámárvizek után – a lakosság biztonsága érdekében – hozzánk fordult segítségért, felmértük a patak állapotát, tervet készítettünk a helyreállításra és előterjesztettük azt a felettes szervünkhöz, ahol szerencsére pozitívan bírálták el.

A helyreállításhoz szükséges forrás rendelkezésre állásakor 2021 nyarán megkezdtük a munkát. A Laskó-patakot 800, az Aranyos-patakot pedig mintegy 400 méteres szakaszon tettük rendbe, a két patak összefolyásától felfelé. Az iszaptalanítás és a bozótirtás eredményeként rendezetté vált a meder, a patak vízszállító-képessége helyreállt. Kitisztítottuk emellett a patakokba torkolló árkokat is, és 5 helyen ajtós vízbeeresztő műtárgyat szereltünk be a vízvisszafolyás megakadályozására. A patak partjain található ún. depóniák (gátak) magassághiányos részeit feltöltöttük, magasságukat megemeltük a kitermelt földanyagból.

A beruházásnak köszönhetően elmondható, hogy Bátor vízkárok elleni védettsége jelentősen javult, az itt élők tehát nagyobb biztonságban tudhatják értékeiket.

Share post: