Megosztás

Közmeghallgatás 2022

Közmeghallgatás 2022

Közmeghallgatás 2022

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Bátor Községi Önkormányzata közmeghallgatást tart 2022. december 13-án 17 órakor, a képviselő-testületi ülés keretein belül, annak 4. napirendi pontjaként.

A közmeghallgatás egy speciális helyi fórum, ahol helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat lehet tenni a megjelenteknek. A felvetett témáknak közérdekűnek kell lenniük, azonban ezt tágan kell értelmezni. Nem szükséges, hogy az adott kérdés az egész lakosságot érintse.

Egyedi hatósági ügyek megtárgyalására azonban (mint például egy közterület-használati engedély tárgyában hozott döntés) nincs lehetőség.

Az önkormányzatnak vagy a helyszínen vagy legfeljebb 15 napon belül válaszolnia kell a közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre és javaslatokra.

A közmeghallgatásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-a és Bátor Községi Önkormányzata Képviselő- testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadóak.

Bátor, 2022. november 8.

Tisztelettel:

Pallagi Alfréd
polgármester

Megosztás: