Share

Hírek, érdekességek

Hírek, érdekességek

A hét öröme-gondja Bátorban

Népújság – Esős reggel köszöntött tegnap reggel Bátor, Egerbocs, Hevesaranyos hegy-völgyes tájaira. A közös tanács kis székházában, ahol 2200 polgár ügyes-bajos dolgaival foglalkozik Ficzere Sándor elnök és jobbkeze, Szecskó Miklósné igazgatási előadó, előbb mégis a vasárnap örömét idézzük fel. Ahogy elmondják, az országos sportnapok járási küzdelmein igencsak kitettek magukért az innen indított fiatalok. A Makláron […]

read more

Bátor és a betyárok

Az 1830-as években Bátorban fogták el Jáger Jóska bandáját. “A nyomozás nagy körültekintéssel indult meg. Kiszely István megegyezett az egri főszolgabíróval, hogy az üldözés folyamán Heves megyében nem egyenruhát, hanem polgári ruhát visel majd pandúraival. A bravúros nyomozás sommás beszámolója Borsod megye közgyűlési jegyzőkönyvében megmaradt. A komisszárius négy borsodi tizedessel és a Heves megyei pandúrok […]

read more

Egy délelőtt Egerbocson

Omlásveszélyt jelző közlekedési tábla, csupasz hegyoldalak, sűrű erdők váltják egymást. Kanyargós, szűk, autóst és autót egyaránt próbára tevő hegyi út. Egerbocs félé haladunk Egerbaktán, Bátoron át. Nem kis mutatványba kerül a megyeszékhelyről ezt a 28 kilométert megtenni. Kátyúk, felfagyott útrészek, az aszfaltra helyenként alig emlékeztető szakaszok. A bükkszéki elágazástól egy kis hegyi patak kíséretében érkezünk […]

read more

A fővárost is lóvá tették…

Népújság – A világért sem szeretnénk megsérteni Bátor község derék lakosságát, de hogy a „Bükkvidéke” névre hallgató termelőszövetkezetük budapesti kalandozásaival nem is akármilyen csorbát ejtett a falu jó hírén, ahhoz ma már kétség nem férhet. Ráadásul korántsem csak szóban rótták meg a szóban forgó közös gazdaságot, hanem előbb az Egri Megyei Bíróság, majd másodfokon a […]

read more

Hétköznap Bátorban

Népújság – Ahogy megérkezik az ember a bátori „főtérre” autóbusszal, mindjárt egy közkút elé toppan a leszállás után. Ez egyike annak a három (!) iható vizű kútnak, amely a községben található. Hétköznap délelőtt van, s az otthon levő asszonyok sorba jönnek vízért. Kannával, vödörrel, s van, aki demizsonnal. Kincs Bátorban a jó víz. Pedig ha […]

read more

Hová mén a tej?

Tolna Megyei Népújság – Egész sor olyan magyar szólásmondást ismerünk, amelyhez az adta az ötletet, hogy egy-egy földrajzi hely neve valamely közszavunkra hasonlít. Akinek Apadra megy a szeme, azon már látni, hogy aludnia kellene, egyre szűkül, apad a szeme nyílása. Hasonló értelemben szokták mondani arról, akinek májcl leragad a szeme, hogy indul Hunyadra, vagy azt, […]

read more

Túl a nehezén…

Népújság – Korábban, akárhányszor szóba kerültek, csak rosszat mondtak róluk. Volt ebben realitás is, de sokszor el is túlozták. Annyi bizonyos, hogy Bátorban ma már bátrabban tekintenek a jövő felé, mint alig két esztendővel ezelőtt… A Bükkalján már optimistábbak, mint korábban, ugyanis megindult egy kedvezőbb folyamat. Most már eredményesebben gazdálkodnak ezen a dombos, lejtőkkel teli […]

read more

Summások dala Bátorból

Hevesi Szemle – Nagy Miklós: „Sej summásélet…” c. írásában a summáséletről ír. A cikkben szerepel a Berec Elemérnétől feljegyzett dal is. Deres a répa levele, Fázik a summások keze. Ha fázik is dolgozni kell, A summásnak szenvedni kell. Deres a magtár ajtaja, Hideg szellő fúj be rajta. Hideg szellő is azt fújja, Hogy a summás […]

read more

A leleményes postás

Hevesi Szemle – Igen gyakran a falvak minden leleményességére szükség volt, hogy valamelyes mértékben is bekapcsolódhassanak a levélforgalomba. Így például a bátori postahivatal Hevesaranyoson lakó postaküldönce és szerződéses postaszállítója két gazdátlan lóra tett valahol a környéken szert, s ez arra bátorította fel, hogy engedélyt kérjen az alispántól az állatoknak postai szolgálatba való állítására. Az engedélyt […]

read more
1 2 3 9 10 11 12 13 14 15