Megosztás

Hírek, érdekességek

Hírek, érdekességek

Palóczország közbiztonsága

Egri Újság – Hevesmegye északi részét, az erdőkoszorus hegy-völgyes palócz-országot közbiztonság tekintetében korántsem lehetne mintául választani. Az ott lakó szegény, jámbor palócznép kedélyét nagyon sokszor felizgatják a körében sűrűn előforduló lopások s ama körülmény, hogy a tettesek a legtöbbször »ismeretlenek« s azok is maradnak — örökre. Hogy miért van ez igy? Könnyű rá a felelet: […]

Tovább

Az elkallódott malaczok

Egri Újság – A bátori erdőben — mint tudósitónk írja — Fodor István által őrizett sertés nyájból 12 darab, mintegy 170 frt értéket képviselő sertés elveszett és pedig Tomanóczi Béla kárára 5 drb., Póta Károly kárára 2 drb., Répási János és Berecz József kárára 1 — 1 drb. s a kondás kárára 3 drb. Hogy […]

Tovább

1874-es levél a palócságról

Heves-Bátor. jan. 10. 1874. Vidékünkről semmi jó, de még csak tűrhető tudósítást sem nyújthatunk ez idő szerint. De azért nem csüggedünk el. Magyar emberek lévén, s a bajok árjában úszván, kölcsönösen panaszoljuk el egymásnak : hol, és mi fáj? Ezzel vigasztaljuk magunkat. Pusztulunk, veszünk. Mint az oldott kéve, szét hull nemzetünk, — mondja, szomorú jóslattal, […]

Tovább

Bátor II. József-kori katonai leírása 1783-1785

Bátor Egerbakta 2, Szarvaskő 1 3/4, Eger 3 3/4, Egerbocs 1 1/4, Hevesaranyos 3/4, Bükkszék 2 órányira van. A templom szilárd kőépület. A helységen folyik keresztül a Laskó patak, amely Hevesaranyos felé a réteken ingoványos, és semmiféle járművel nem lehet rajta átkelni. A falutól délre a malom előtt még egy másik kis víz csatlakozik hozzá, […]

Tovább

Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Pous comes Marsának fia Batur nevű birtokát Endre egri püspöknek átengedte 1295.

Omnibus Ckristi fidelibus tam presentibus quam futuris presens scriptum inspecturis Capitulum Ecclesie Agriensis salutem in omnium saluatore. Ad uniuersorum noticiam tenore presencium yolumus peruenire, quod Comes Pous filius Marsa ad nostram personaliter accedens presenciam suo et omnium filiorum suorum nomine proposuit uiua uoce, quod terram suam Batur uocatam empticiam, in Comitatu de Heuesvyvvar existentem , […]

Tovább
1 2 3 12 13 14 15