Megosztás

12. állomáspont

12. állomáspont

12

Szent Imre római katolikus plébániatemplom

Bátor templomának első említése 1283-ból származik. Az első templom 1696-ban a kálvinisták kezére került, 1720-ban már romokról írnak csak a jelentések.

Később egy szegényes kőtemplomként említik, Egerbocs filiájaként. Végül a bátoriak 1775-ben fogtak hozzá új templomuk építéséhez. A templom az egri káptalan költségén épült, a bátori lakosok közreműködésével, akik ezért egy év mentességet kaptak a közmunkák alól.

Bár a tetőszerkezet gerendáit 1777-ben már elszállították a poroszlói Tiszarévtől – melyeket valószínűleg az Északkeleti-Kárpátokból úsztattak le idáig –, a templom még 1782-ben sem állt teljesen készen.

811-ben Szent Imre herceg tiszteletére szentelték fel, míg a mellékoltárát Nepomuki Szent Jánosnak. Építését valószínűleg Francz József egri püspöki építész felügyelte.

Ma a templom a falu ősi, már az Árpád-korban lakott központjában, egy dombon áll. Az egyhajós épület keletelt, azaz egyenes záródású szentélye kelet felé tájolt. A hajóhoz északi oldalról egy sekrestyét építettek. A csehboltozattal fedett hajó berendezése a 18 századból végéről származik, a főoltárképet 1875-ben festette Zirkler János egri festő.

A templom előtt található faragott kőkeresztet 1903-ban állították.