Share

5. przystanek

5. przystanek

05

Człowiek i las

Ludzie mieszkający tutaj,oprócz rolnictwa również intensywnie używali pobliskie lasy. Ubogie gleby dawały mało plonów, więc mieszkańcy wsi korzystali również z „darów lasu”: regularnie spędzali swoje stada do okolicznych lasów. Pasły się one w lasach, oraz na pastwiskach z pojedynczymi dużymi, „zostawionymi” * dębami. Jesienią w lasach dębowych paśli stada świń, które potem spędzali na piechotę na jarmarki w odledłych miejscowościach.

Ta metoda rolnictwa leśnego – zostawienia drzew na pastwistkach – od lat 50-tych XX wieku już stopniowo zanikała, a pastwiska znowu stały się lasem, i teraz tylko kilka olbrzymie drzew przypominają tradycyjną metodę rolnictwa leśnego.

*Na Węgrzech istniał specjalny sposób rolnictwa leśnego: niektórych, wybranych drzew (np. dzika grusza lub dąb) nie wycinano – zostawiano je ze względu na ich owoce. Te drzewa nazywano „zostawionymi drzewami”.