Share

8. przystanek

8. przystanek

08
Jedyne zdjęcie na którym (w tle) widać dawny młyn wodny

Młyn wodny

Zanim silnik parowy został wynaleziony, źródła energii były jedyne te, które natura oferowała, czyli tylko wiatr i woda służyły pomocą do pracy fizycznej. Z tych dwóch źródeł energii woda okazała się lepszą i bardziej wiarygodną, dlatego do średniowiecza już na całym kontynencie wszędzie się rozpowszechniło użycie energii wodnej.

Pierwsze, bardziej prymitywne młyny wodne w Europie zostały stworzone w dawnej Grecji. Dawni rzymianie dalej rozwijali technologię z pomocą koła zębatego: dzięki tej innowacji już można było regulować prędkość kamienia młyńskiego. Rzymianie używali energii wodnej nie tylko do mielenia zbóż, a również do folowania tkanin i nawet do piłowania bloki marmuru. Później, w średniowieczu w Europie udało się zrobić działanie kół wodnych bardziej równomiernym, używając koła zamachowe, które (koło zamachowe) zostało przejęte od arabów. Jednocześnie energię wodną zaczęli używać we wszelkich obszarach tymczasowego przemysłu: do pochylania miechów pieców hutniczych, do kucia metalu, do piłowania drzewa, do uruchomienia pomp, do folowania tkanin, i nawet do uruchomienia krosien.

Spadziste, dobrze nawodnione strumieni Gór Bukowych uruchomili licznych młynów wodnych. W szczególnie szczęśliwej sytuacji były te młyny, które zostały budowane na dobrze nawodnione źródła krasowe Gór Bukowych, dlatego woda nie zmarzła się nawet podczas zimy. W sąsiedniej dolinie, na strumieniu Eger działało kilka młynów wodnych, natomiast w naszych okolicach, na strumieniu Laskó działał tylko jeden młyn, dlatego mieszkańcy sąsiednich miejscowości wszyscy przywieźli tutaj swoje boże w celu mielenia.

Woda została wyprowadzona w cieśninie do rowu młyńskiego, którego ślad widać do tego dnia. Od tego punktu ścieżka edukacyjna kontynuuje się w szlaku rowu młyńskiego. Rów młyński prowadzili prosto w paśmie podgórskim ściąć dużego zakrętu strumienia Laskó i zbierając wodę w jeziorze młyńskim, spuścili z góry na koło młyńskie.