Share

Ścieżka edukacyjna

Ścieżka edukacyjna

O ŚCIEŻCE

Ścieżka edukacyjna pokazuje atrakcje naturalne, geologiczne oraz historyczne regionu. Długość ścieżki 8,6 kilometrów, i ona obchodzi Nagy-oldal, który jest terenem pod ochroną miejską.

Na ścieżce możemy poznać historię geologiczną tych okolic, zaczynając od zjawisk 165 mln lat temu na dnie oceanu aż do niedawnego wydobycia węgla brunatnego. Jednocześnie dowiemy się więcej o specyficznej, chronionej florze i faunę Nagy-oldal, oraz historii wsi Bátor, zaczynając od epoki brązu, która odbyła trzy tysięcy lat temu.