Megosztás

Álláspályázat: Intézményvezető

Álláspályázat: Intézményvezető

Álláspályázat: Intézményvezető

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – EGERBAKTA, BÁTOR, HEVESARANYOS, SZARVASKŐ SZOCIÁLIS  INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében intézményvezető munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény alapdokumentumai és a vonatkozó jogszabályok szerint szakszerű ás törvényes vezetése, zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása,
ellenőrzése.

  • Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
  • Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
  • Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
  • Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
  • Munkavégzés helye: Egerbakta

Álláshirdető szervezet bemutatása: Egerbakta, Bátor, Hevesaranyos, Szarvaskő Szociális Intézményfenntartó
Társulása intézményt tart fenn a szociális alapellátás és gyermekjólét körébe tartozó önkormányzati feladatok
ellátása érdekében a nevében szereplő települések vonatkozásában. Az intézmény székhelye Egerbakta, Egerbakta
Községi Önkormányzat polgármestere látja el a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint az intézmény vezetője
feletti munkáltató jogokat.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő;
illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázatokat személyesen(hivatali időben), vagy postai úton a Társulás
szákhelyén, 3321 Egerbakta Bátori út 12. címen, vagy elektronikus úton várjuk a polgarmester@egerbakta.hu e-mail
címen. Tájékoztatást Varga Tibor József a társulás elnöke ad a megadott e-mail címen és a 06-20-358-05-24
telefonszámon nyújt.

Állás betölthető legkorábban: 2023. 08. 01.

További információ

Megosztás: